Morten Ole Mørch

Morten Ole Mørch er født i 1950. Han vokste opp på Frogner, var elev ved Uranienborg og Vestheim skoler og tok deretter sin utdannelse som siviløkonom ved Handelshøyskolen i St. Gallen i Sveits.

Morten Ole Mørch er født i 1950. Han vokste opp på Frogner, var elev ved Uranienborg og Vestheim skoler og tok deretter sin utdannelse som siviløkonom ved Handelshøyskolen i St. Gallen i Sveits. I 1976 – 1980 var han redaktør i Grøndahl & Søn Forlag AS. Senere arbeidet han i mange år i sin egen families virksomhet innen handel og eiendom og etablerte blant annet boutiquehotellet Bastion i Kvadraturen i Oslo i 1996. Etter å ha fristilt seg fra daglig drift i 2005, valgte han å gjenoppta sin store interesse for kulturhistorie, skriving og forlagsvirksomhet med først å skrive og utgi det store bokverket om Arnstein Arneberg. Siden fulgte en rekke utgivelser, hvorav denne boken om Magnus Poulsson er den femte han har forfattet selv.

Mørch var i flere år leder for styret i Norsk Folkemuseums Venner og har i de senere år vært så vel styremedlem i Akershus Slotts Venner som styreleder i Bogstad Gårds venner.

Verk:

595 kr

Magnus Poulsson

Morten Ole Mørch