Skip to Content

Morten Olav Brenden

Morten Olav Brenden har mer enn 30 års erfaring fra operativ ledelse og som konsulent innen strategi, lean og kontinuerlig forbedring. Han har arbeidet mange år i privat sektor, blant annet som leder av fabrikken Porsgrund Sanitærporselen.  Morten har hatt ønske om å bidra med endring og ledelse i offentlig sektor. Det brakte han blant annet til kursing ved Virginia Mason Medical Center i Seattle og leanprosjekter ved Oslo legevakt. De seneste årene har han hatt ulike roller i Skatteetaten, blant annet som avdelingsdirektør for administrative tjenester.

Etter å ha jobbet i flere år i et av verdens ledende konsulentselskap, A.T Kearney, og senere med utvikling av egen konsulentvirksomhet, har han tilegnet seg bred

internasjonal erfaring og læring om mange bransjer. Morten må sies å være blant leanpionerene i Norge, blant annet på grunn av hans praktiske arbeid med lean fra slutten av 80-tallet, og oppbyggingen av lean.no fra tidlig på 2000-tallet.

Morten er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og var i en periode nasjonalt fagansvarlig i logistikk ved samme sted. Han har skrevet flere bøker, whitepapers, og opplæringshefter, blant annet om strategi, logistikk og lean.

Foto: Cathrine Gram