Skip to Content

Tønnes H. Gundersen og Erling Dahl jr.

Tønnes H. Gundersen (1955) har arbeidet med Grieg-stoff siden 1992. Han var i en lang periode tilknyttet Edvard Grieg Museum Troldhaugen og arbeidet hovedsakelig med utstillinger og bokutgivelser. Han har blant annet laget basisutstillingen på Edvard Grieg Museum samt flere temautstillinger. Han laget også den internasjonale vandreutstillingen Edvard Grieg – Art and Identity som ble presentert i 15 byer – fra Moskva og St. Petersburg i øst til Washington DC (Kennedy-senteret) i vest.

Erling Dahl jr. (1946) har vært en sentral skikkelse i norsk musikkliv i en årrekke – både i kraft av sine posisjoner i institusjonene han har arbeidet i og gjennom de styreverv og oppdrag han har tatt på seg. Fra 1991 til 2004 var Erling Dahl jr. intendant og direktør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. I tillegg til hans arbeid på og for Troldhaugen, har Dahl vært sterkt involvert i programkomiteen og styret for Bergen Filharmoniske Orkester, og som rådgiver for Festspillene i Bergen. I 2003–2004 overtok han ansvaret for Festspillene, og var direktør for dem i 2004 og 2005. Han er nå medlem av programkomiteen for Vinterfestspill i Bergstaden.

I 2018 utga Tønnes H. Gundersen sammen med Erling Dahl jr. boken Fra motgang til seier. Edvard Grieg i årene 1877–1886.

Bøker