Skip to Content

Kirsti Brekke

Kirsti Brekke er utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo med støttefag i kunsthistorie, folkloristikk og museumskunnskap. Det var en gang en Halligstue er en popularisert utgave av hennes hovedoppgave i etnologi. Med sin interesse for kunst og kultur har hun hatt mange og varierte styreverv innen kultur-feltet. Hun var blant annet første kvinnelige styremedlem i Den norske Turistforeningen, hun har vært formann i Njård Tennis og sittet i Njårds hovedstyre. Kirsti Brekke har også sittet i venneforeningen på Norsk Folkemuseum og er en flittig bidragsyter i Norsk Folkemuseums tidsskrift Bulletinen.
Sammen med sin mann har hun restaurert sin egen eiendom, Kortgarden, en gammel fjellgård i Ål i Hallingdal, hvor hun de siste 20 årene også har drevet antikvitetsbutikk og arrangert en årlig sommerauksjon på tunet. Kirsti Breke har i tillegg engasjert seg sterkt i bunadstradisjonen i dalen, og har holdt en rekke foredrag om dette temaet.