Bøker

Arnstein Arneberg

I denne boken tar forfatteren for seg hele bredden i Arnebergs imponerende virksomhet som arkitekt – ikke minst alle de ukjente, men ofte spennende prosjektene som aldri ble realisert.

Les mer om Arnstein Arneberg

Slik levde de

Gjennom over 500 illustrasjoner skildres livet i den norske kongefamilien i perioden 1929-1954. Sammen med utdrag fra avisartikler og andre tekster gir fotografiene et bilde av kronprinsesse Märthas liv.

Les mer om Slik levde de