Bøker

Kristiania

Denne praktboken gir gjennom innsiktsfull tekst og nærmere 300 fotografier enestående innsikt i det Kristiania som gikk tapt.

Les mer om Kristiania

Krutthorn

De dekorerte krutthornene . som gjerne er små kunstverk – er i stor grad en oversett del av norsk folkekunst. Forfatteren har etter flere års arbeid funnet frem til nærmere 300 horn av henimot 100 skjærere.

Les mer om Krutthorn

Det var en gang en hallingstue

Denne praktboken om de gamle hallingstuene er basert på forfatterens hovedoppgave, men i en popularisert form.

Les mer om Det var en gang en hallingstue

Vika

Et vell av gamle bilder og historie fra et område alle Oslo-borgere har et forhold til.

Les mer om Vika

Frogner

Forfatteren tar for seg utviklingen fra Frogner var en storgård med husmannsplasser – via løkketiden – til byutviklingen overtok.

Les mer om Frogner

Arnstein Arneberg

I denne boken tar forfatteren for seg hele bredden i Arnebergs imponerende virksomhet som arkitekt – ikke minst alle de ukjente, men ofte spennende prosjektene som aldri ble realisert.

Les mer om Arnstein Arneberg

Slik levde de

Gjennom over 500 illustrasjoner skildres livet i den norske kongefamilien i perioden 1929-1954. Sammen med utdrag fra avisartikler og andre tekster gir fotografiene et bilde av kronprinsesse Märthas liv.

Les mer om Slik levde de