Bøker

Det var en gang en hallingstue

Denne praktboken om de gamle hallingstuene er basert på forfatterens hovedoppgave, men i en popularisert form.

Les mer om Det var en gang en hallingstue

Vika

Et vell av gamle bilder og historie fra et område alle Oslo-borgere har et forhold til.

Les mer om Vika

Frogner

Forfatteren tar for seg utviklingen fra Frogner var en storgård med husmannsplasser – via løkketiden – til byutviklingen overtok.

Les mer om Frogner

Arnstein Arneberg

I denne boken tar forfatteren for seg hele bredden i Arnebergs imponerende virksomhet som arkitekt – ikke minst alle de ukjente, men ofte spennende prosjektene som aldri ble realisert.

Les mer om Arnstein Arneberg

Slik levde de

Gjennom over 500 illustrasjoner skildres livet i den norske kongefamilien i perioden 1929-1954. Sammen med utdrag fra avisartikler og andre tekster gir fotografiene et bilde av kronprinsesse Märthas liv.

Les mer om Slik levde de