Bestill boken direkte fra Ad Notam Forlag her

I løpet av århundret 1800-1900 endret Christiania (Oslo) seg fullstendig. Provinsbyen i det danske eneveldet var blitt Norges hovedstad med 20 ganger så mange innbyggere.

Denne boken skildrer hvordan den nye bebyggelsen tok form av fattigforsteder, leiegårder, fabrikker, kirker, skoler, villaer og forretningspalasser. Forfatteren belyser bakgrunnen for den eksplosive befolkningsveksten, hvordan tildels tilfeldigheter, men også private og til en viss grad offentlige reguleringer, økonomi og ikke minst smak og behag styrte utviklingen.

Den viser også hvordan det delvis entreprenørdrevne og spekulativt pregede boligmarkedet arbeidet
innen rammen av eiendomsrett, bygningslov, industrialisering, et primitivt finansieringssystem og mer
eller mindre fattige boligsøkendes behov og evne til å betale.

Forfatterens bakgrunn som førsteantikvar hos Byantikvaren i Oslo, kombinert med en lett penn, gjør denne
rikt og vakkert illustrerte dokumentasjonen interessant og morsom for både leg og lærd.

 

Noen av oppslagene fra Slik ble det av Truls Aslaksby. Praktverket er rikt og vakkert illustrert.