Prosjekt KHiB har for både detaljprosjekteringsfasen og byggefasen hatt som mål å arbeide i omfattende grad med Lean prinsipper, Lean mentalitet og Lean metoder.

Prosjektet utviklet sin egen metodikk for å kunne arbeide smartere og riktigere med det omfattende prosjekteringsarbeidet. Vi kalte det Lean prosessplanlegging (også kjent som milepælsplanlegging) og Lean prosjektering. Tankegodset kan på mange måter anses å være pionerarbeid. Prosjektet utviklet også den svært viktige prosessen systematisk ferdigstillelse, som er en strukturert fortløpende testing av alle systemer og funksjoner: Arbeidet må begynne mye tidligere enn det som er tradisjonelt, og det skal til slutt lede til en vellykket og feilfri overlevering av bygget.

I løpet av KHiB-prosjektet ble det utarbeidet totalt fem info-hefter. De omhandler Lean Strategi, Lean Prosjektering, Systematisk Ferdigstillelse, Lean Bygging og BIM@KHiB. I denne boken er de fem heftene blitt samlet. Intensjonen med denne boken er å gi en god oversikt over hva vi har gjort i prosjektet og hvordan. Følgelig håper vi også å kunne gi et bidrag til en stadig bedre næring.

Team KHiB

Last ned PDF av boken i norsk og engelsk utgave her