Forfatteren tar for seg utviklingen fra Frogner var en storgård med husmannsplasser – via løkketiden – til byutviklingen overtok.

I boken belyses hvilke rammer som gjaldt, eksempelvis eierforhold og økonomisk bakgrunn, alle elementene som har ført til den sammensatte og attraktive bydel som er blitt dagens Frogner.

Har litteraturliste og register.