Les hele omtalen her:
Med musikk ville Nazi-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels overbevise og vinne nordmennene over på sin side. Harald Herresthals bok handler om det norske og tyske musikklivet i Oslo i perioden 1940-45. Nazi-Tyskland bygde operahus i Oslo, importerte tyske toppsolister og brukte musikk som propaganda.
Herresthal sier selv at da han begynte å skrive om dette, ble det klart at den tyske kultursatsingen i Oslo og Norge ikke kunne ses isolert fra resten av norsk musikkliv.
I boka, som er på over 500 sider og inneholder en oversikt over kunstnere som oppholdt seg i eller gjestet Oslo i perioden 1940-45, behandler Herresthal hele det nasjonalsosialistiske regimet med hovedvekt på musikk som propaganda.
Med utgangspunkt i kjente og ukjente kilder viser forfatteren hvordan tyske og norske sangere, musikere og komponister ble brukt i propagandaframstøt, hvordan det norske musikklivet satte seg til motverge, og hvordan «gode nordmenn» prøvde å manøvrere i et uklart og farlig farvann.
Emner som berøres er norsk musikklivs reaksjoner på Quislingregimets nazifiseringstiltak og hvordan NRK, Filharmonien, komponistene og utøverne innen de forskjellige musikkmiljøene forholder seg til dette.
Nazi-Tyskland sendte sine fremste orkestre og solister til Oslo og på turné rundt i landet. Boken handler i første rekke om musikklivet i Oslo, men de kulturpolitiske avgjørelser som Reichskommissariatet og NS-regimet tok, hadde konsekvenser for hele landet.
Musikken og hjernen Are Brean og Geir Olve Skeie Illustratør: Iben Sandemose Cappelen Damm 2019 Pris: 350 kr
Musikalitet er en unik menneskelig egenskap. Musikk gir oss glede og hjelp til å uttrykke følelser uten ord. Musikkens kraft har en enestående evne til å stimulere og endre hjernen vår.
Det er ikke hver dag det kommer ut populærvitenskapelige, norskproduserte bøker om temaet musikk og nevrologi! De to forfatterne, Are Brean og Geir Olve Skeie, er begge utdannet nevrologer og underviser i temaet musikk og hjernen på henholdsvis Musikkhøgskolen og Griegakademiet. Skeie er i tillegg utdannet pianist ved det samme Griegakademiet.
I denne boken får du ifølge forlaget vite hva hjernen gjør med musikk og hva musikk gjør med hjernen. Du kan følge tonens vei fra musikkinstrumentet, via ørets fascinerende bearbeiding av tonen og derfra helt inn til følelsene utløses i dypet av hjernen vår. Du kan også lese om forskning på bruk av musikk i behandling av sykdommer som demens og Parkinsons sykdom, i opptrening etter hjerneslag og som terapi ved psykiske lidelser. Boken egner seg for alle som er glad i musikk og vil forstå mer av dens magiske kraft og fantastiske virkning på hjernen.