Naziregimets satsning på å vinne norske hjerter med musikk savner sidestykke, skriver Vårt Land 15. mai om Harald Herresthals nye verk PROPAGANDA OG MOTSTAND.