Faksimile fra Ulf Andenæs’ artikkel basert på Slik ble det av Truls Aslaksby i Aftenpostens historiemagasin (Aftenposten Historie Nr. 3 2018)

«Christianias utbygging på 1800-tallet i dette forrykende tempo er hva Truls Aslaksby forteller om i sin nye bok, Slik ble det. Det som ved århundrets begynnelse var en provinsiell garnisonsby og trelasthavn under den danske enevoldskongen, ble forvandlet til hovedstad for den nye norske staten medstorting og styringsverk og alt som hørte til.» Slik åpner Aftenposten Historie sitt 8 siders oppslag om utviklingen av Christiania på 1800-1900-tallet.

Truls Aslaksbys bok Slik ble det ble utgitt høsten 2017, og skildrer hvordan den nye bebyggelsen i Christiania tok form av fattigforsteder, leiegårder, fabrikker, kirker, skoler, villaer og forretningspalasser. Forfatteren belyser bakgrunnen for den eksplosive befolkningsveksten, hvordan tildels tilfeldigheter, men også private og til en viss grad offentlige reguleringer, økonomi og ikke minst smak og behag styrte utviklingen.